วันนี้!!! บริการทรูมันนี่ บนมือถือทรูมูฟ ช่วยให้คุณจ่ายค่าไฟฟ้านครหลวง และค่าน้ำประปานครหลวง ได้สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น

 • บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า ผ่านโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ
 • วิธีการชำระใบเสร็จค่าไฟฟ้านครหลวง
 • วิธีการชำระค่าประปานครหลวง

 •  
    บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า ผ่านโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ
     สมัครใช้บริการทรูมันนี่
  1. ลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า
  2. รับข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า ผ่านโทรศัพท์มือถือ
     
   

  หมายเหตุ
  ขั้นตอนที่ 1-2 ดำเนินการเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการก่อนจึงจะใช้บริการได้
  เมื่อท่านสมัครใช้บริการข้อความเตือนแล้ว การชำระ Bill ค่าไฟฟ้าครั้งต่อไป ท่านไม่ต้องใช้ Bill อีกแล้วเพราะค่าอ้างอิง1 (ref1), ค่าอ้างอิง 2 (ref2) และยอดการใช้ไฟฟ้าจะถูกส่ง SMS มายังมือถือของท่าน
  SMS เตือนล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันกำหนดชำระ และ SMS เตือนอีกครั้งในวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
  ท่านสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร SMS Alert ก่อน
  บริการชำระค่าไฟฟ้านี้ ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า โดยจะได้รับบริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้าและสามารถชำระค่าไฟฟ้า ผ่านบริการทรูมันนี่ ได้ในรอบใบแจ้งหนี้ถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความจำนง หรือตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด

     
   
  1.
  วิธีการลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าไฟฟ้า
   
                       
             
  1. เลือกเมนู Other
  Service
    2. เลือกเมนู apply   3. ระบุรหัสส่วนตัว 4 หลัก   4. ระบุรหัสร้านค้า
  MEAREG
    5. ระบุรหัสอ้างอิง1 ”บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
  9 หลัก”
     
                       
               
  6. ไม่ต้องระบุ   7. ไม่ต้องระบุ   8. ตรวจสอบรายละเอียด
  ก่อนส่งรายการ
    9. คอยสักครู่จะมี SMS
  ตอบกลับ
         
                       
  2.
  รหัสอ้างอิง 1(ref1), รหัสอ้างอิง 2 (ref2) และ ตัวอย่าง SMS เตือนเมื่อถึงกำหนดการชำระ
  เมื่อท่านสมัครใช้บริการข้อความเตือนแล้ว การชำระ Bill ค่าไฟฟ้าครั้งต่อไป ท่านไม่ต้องใช้ Bill อีกแล้วเพราะค่าอ้างอิง1 (ref1), ค่าอ้างอิง 2 (ref2)
     และยอดการใช้ไฟฟ้าจะถูกส่ง SMS มายังมือถือของท่าน
  SMS เตือนล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันกำหนดชำระ และ SMS เตือนอีกครั้งในวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
   
   
     
    วิธีการชำระใบเสร็จค่าไฟฟ้านครหลวง (ภาพประกอบ รหัสอ้างอิง 1(ref1), รหัสอ้างอิง 2 (ref2))
  * สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ทันที โดยไม่ต้องสมัคร SMS Alert ก่อน
   
                     
           
  1. เลือกเมนู
  True Payment
    2. เลือกเมนู bill   3. เลือกเมนู eletric bill   4. ระบุรหัสส่วนตัว 4 หลัก   5. ระบุรหัสอ้างอิง1 ”บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
  9 หลัก”
   
                     
           
  6. ระบุรหัสอ้างอิง2: เลขที่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
  9 หลัก (ภาพตัวอย่าง)
    7. ระบุจำนวนเงินที่ต้อง
  ชำระ
    8. เลือกบัญชีที่ต้อง
  การจ่าย
    9. ตรวจสอบรายละเอียด
  ก่อนส่งรายการ
    10. คอยสักครู่จะมี SMS
  ตอบกลับ
   
                     
    เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการ ต้องชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ หรือตามยอดเงินที่ได้รับผ่านข้อความ SMS
 • ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการไม่เกินวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
 • พิเศษ!! ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 10 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 (โดยปกติ ค่าธรรมเนียมปกติ 15 บาทต่อรายการ)
 •    
     
    วิธีการชำระค่าประปานครหลวง ผ่านโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ
    ผู้ใช้บริการจะต้อง ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
      สมัครใช้บริการทรูมันนี่
  1. ต้องลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าประปา
  2. รับข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าประปา ผ่านโทรศัพท์มือถือ
  3. ดำเนินการจ่ายค่าน้ำประปา ผ่านบริการทรูมันนี่

  หมายเหตุ (กรณีชำระค่าน้ำประปาด้วยรหัสแจ้งเตือน)
  ขั้นตอนที่ 1-2 ดำเนินการเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น และต้องดำเนินการก่อนจึงจะใช้บริการได้
  เมื่อท่านสมัครใช้บริการข้อความเตือนแล้ว การชำระ Bill ค่าประปาครั้งต่อไป ท่านไม่ต้องใช้ Bill อีกแล้วเพราะค่าอ้างอิง1 (ref1), ค่าอ้างอิง 2 (ref2) และยอดการใช้ประปาจะถูกส่ง SMS มายังมือถือของท่าน
  SMS เตือนล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันกำหนดชำระ และ SMS เตือนอีกครั้งในวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
     
  1.
  วิธีการลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าประปา
   
                     
           
  1. เลือกเมนู
  Other Service
    2. เลือกเมนู apply   3. ระบุรหัสส่วนตัว 4 หลัก   4. ระบุรหัสร้านค้า
  WATERREG
    5. ระบรหัสอ้างอิง1:
  รหัสสาขา 2 ตัวแรก + ทะเบียนผู้ใช้ประปา 8 หลัก (ภาพประกอบ)
   
                     
             
  6. ไม่ต้องระบุ   7. ไม่ต้องระบุ   8. ตรวจสอบรายละเอียด
  ก่อนส่งรายการ
    9. คอยสักครู่จะมี SMS
  ตอบกลับ
       
                     
  2.
  รหัสอ้างอิง 1(ref1), รหัสอ้างอิง 2 (ref2) และ ตัวอย่าง SMS เตือนเมื่อถึงกำหนดการชำระ
  เมื่อท่านสมัครใช้บริการข้อความเตือนแล้ว การชำระ Bill ค่าประปาครั้งต่อไป ท่านไม่ต้องใช้ Bill อีกแล้วเพราะค่าอ้างอิง1 (ref1), ค่าอ้างอิง 2 (ref2)
     และยอดการใช้คประปาจะถูกส่ง SMS มายังมือถือของท่าน
  SMS เตือนล่วงหน้า 3 วัน ก่อนถึงวันกำหนดชำระ และ SMS เตือนอีกครั้งในวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
     
   
   
     
  3.
  วิธีการชำระใบเสร็จค่าประปานครหลวง
   
                       
           
  1. เลือกเมนู
  True Payment
    2. เลือกเมนู bill   3. เลือกเมนู other bill   4. ระบุรหัสส่วนตัว 4 หลัก   5. ระบุรหัสผู้ให้บริการ
  WATER
    6. ระบรหัสอ้างอิง1:
  รหัสสาขา 2 ตัวแรก +
  ทะเบียนผู้ใช้ประปา 8 หลัก (ภาพประกอบ)
                       
             
  7. ระบุรหัสอ้างอิง2:
  เลขที่แจ้งหนี้ 6 หลักแรก
  (ภาพประกอบ)
    8. เลือกบัญชีที่ต้อง
  การจ่าย
    9. ตรวจสอบรายละเอียด
  ก่อนส่งรายการ
    10. คอยสักครู่จะมี SMS
  ตอบกลับ
         
     
    เงื่อนไขการใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการ ต้องชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ หรือตามยอดเงินที่ได้รับผ่านข้อความ SMS
  ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการไม่เกินวันกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้
  พิเศษ!! ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 10 บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 (ปกติค่าธรรมเนียมปกติ 13 บาทต่อรายการ)
  ท่านที่ต้องการชำระค่าประปา ต้องมีการสมัครลงทะเบียนขอใช้บริการข้อความเตือนแจ้งยอดชำระค่าประปาก่อนเท่านั้น จึงสามารถชำระค่าประปาได้เมื่อมี SMS Alert เตือนเท่านั้น
     
     © 2005 True Money Co., Ltd.