บริการทรูมันนี่ผ่าน USSD กด * 999   
บริการทรูมันนี่ผ่าน USSD * 999 เป็นบริการการเงินที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกให้คุณในการทำการเติมเงิน โอนเงิน และหรือชำระค่าสินค้าตามใบแจ้งหนี้ ได้อย่างสะดวก ง่าย ๆ โดยคุณสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟได้ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน

 
     
 
1.การลงทะเบียนบริการทรูมันนี่ (Register TMN Account)
คุณสามารถทำการลงทะเบียนบริการทรูมันนี่ผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • ทำการกด *999* ตามด้วย หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ที่กำหนดสามารถใช้เป็นรหัสผ่านเมื่อทำการใช้ผ่าน STK Menu และช่องทางอื่นๆ

 • ระบบจะทำการส่ง SMS ยืนยันการสมัครบัญชีทรูมันนี่
 •  
       
   
  2.การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีทรูมันนี่ (Check Balance)
  คุณสามารถทำการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีทรูมันนี่ผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“001”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อทำการแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีทรูมันนี่ “XXXXXXXX: ทรูมันนี่ A/C 08XXXXXXXX ยอดเงินคงเหลือ XX.XX บาท”

 •  
   
       
   
  3.การเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ (Change Password)
  คุณสามารถทำการการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ได้ด้วยตนเองผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“002”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่เดิม 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ใหม่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ใหม่ 4 หลัก อีกครั้งตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ ดังนี้
  “XXXXXXXX: รหัสผ่านใหม่ของคุณถูกบันทึกในระบบเรียนร้อยแล้ว DD/MM/YY HH:MM AM./PM.”
 •  
   
       
   
  4.การผูกบัตรเครดิต Visa/Master กับบัญชีทรูมันนี่
  คุณสามารถทำการการผูกบัตรเครดิต Visa/Master กับบัญชีทรูมันนี่ผ่านบริการ USSD *999 ได้ง่ายๆ โดยการผูกบัตรเครดิต Visa/Master กับบัญชีทรูมันนี่จะกระทำเพียง 1 ครั้งต่อ 1 บัตรเครดิต การผูกบัตรเครดิต Visa/Master กับบัญชีทรูมันนี่ จะช่วยให้คุณสามารถทำการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ ทำการเติมเงินเข้าสินค้าและบริการต่างๆ หรือชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้น
  4.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรเครดิต (CCR)
 • ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“003”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย เลขหลังบัตรเครดิต 3 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย วันหมดอายุ (ดดปป) ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • เมื่อระบบส่ง SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้คุณทำการติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตและสอบถามรายการที่เรียกเก็บ
  โดยบริษัททรูมันนี่ (จำนวนเงินในรูปแบบ XX.YY และไม่เกิน 50 บาท ซึ่งระบบจะเติมเงินคืนในบัญชีทรูมันนี่ให้หลังจากที่ทำการ
  ยืนยันการผูกบัญชีสำเร็จ เช่น 48.00 บาท) ให้คุณนำเลขดังกล่าวที่ตัดจุดทศนิยมออกเพื่อเป็นรหัสเพื่อทำการยืนยันการผูกบัตรเครดิตต่อไป

 •  
  4.2 ขั้นตอนการยืนยันการผูกบัตรเครดิต (CCA)
 • ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“004”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสยืนยันการผูกบัตรเครดิต 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการผูกบัตรเครดิตกับบัญชีทรูมันนี่ และทำการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของคุณเท่าจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บ (รหัสยืนยันการผูกบัตรเครดิต)
 •  
       
   
  5.การเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ (Refill)
  5.1 การเติมเงินด้วยบัตรเงินสดทรูมันนี่ โดยสามารถเติมได้ 2 รูปแบบ


  รูปแบบที่1

  1.ทำการกด *456* ตามด้วย รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

  2.ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“456”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสบัตรเงินสด 14 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

  - ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการเติมเงินในบัญชีทรูมันนี่

   
  5.2 การเติมเงินจากบัญชีธนาคารที่ได้ทำการผูกกับบัญชีทรูมันนี่ผ่าน USSD *999
 • ทำการกด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“005”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย จำนวนเงิน (บาท) ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อยืนยันการเติมเงินในบัญชีทรูมันนี่
 •  
   
       
   
  6.การโอนเงินระหว่างบัญชีทรูมันนี่ (Transfer)
  คุณสามารถทำการโอนเงินในบัญชีทรูมันนี่ไปยังบัญชีทรูมันนี่อิ่นๆ ผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • กด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (“007”) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย หมายเลขบัญชีทรูมันนี่ปลายทาง 10 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย จำนวนเงิน (บาท) ที่ต้องการโอน ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อทำการยืนยันการโอนเงิน โดยหมายเลขบัญชีทรูมันนี่ปลายทางก็จะได้รับ SMS แจ้งจำนวนที่ได้รับการโอนเงินเช่นเดียวกัน
 •  
   
       
   
  7.การเติมเงินทรูมูฟ วีพีซีที การซื้อรหัสเน็ตคิตและการซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ (Top up/Buy Product)
  คุณสามารถทำการเติมเงินทรูมูฟแบบเติมเงิน เติมเงินวีพีซีทีบัดดี้ การซื้อรหัสเน็ตคิตและการซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ผ่าน USSD *999 โดยชำระผ่านบัญชีทรูมันนี่ได้ง่ายๆดังนี้
 • กด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (รายละเอียดในตาราง) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย หมายเลขอ้างอิง (หมายเลขที่ต้องการเติมเงิน) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย จำนวนเงิน (บาท) ที่ต้องการเติม ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

  Note : กรณีทำการเติมเงินให้หมายเลขตนเอง ก็ไม่จำเป็นต้องใส่หมายเลขทรูทูฟที่ต้องการเติมเงิน 10 หลัก ยกเว้นการเติมเงินวีพีซีทีบัดดี้ (We PCT Buddy) ที่ต้องใส่หมายเลข PS Number ให้ถูกต้อง

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อทำการยืนยันการเติมเงิน โดยหมายเลขทรูมูฟที่ได้รับการเติมเงินก็จะได้รับ SMS แจ้งจำนวนที่ได้รับการเติมเงินเช่นเดียวกัน

 • รายละเอียดการเติมเงินทรูมูฟแบบเติมเงิน เติมเงินวีพีซีทีบัดดี้ การซื้อรหัสเน็ตคิตและการซื้อรหัสบัตรเงินสดทรูมันนี่ โดยเลือกด้วยบัญชีทรูมันนี่ผ่าน USSD *999
   
       
       
   
  8.การชำระค่าสินค้าและบริการให้ร้านค้าต่างๆ (Merchant Payment)
  คุณสามารถทำการชำระค่าสินค้าและบริการให้ร้านค้าต่างๆ (Merchant Payment) ด้วยบัญชีทรูมันนี่ โดยดำเนินการผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • กด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (รายละเอียดในตาราง) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย หมายเลขอ้างอิง 6 – 12 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย จำนวนเงิน (บาท) ที่ต้องการชำระ ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก

 • Note : หมายเลขอ้างอิง 6 – 12 หลัก จะใช้สำหรับการส่ง SMS แจ้งรหัสผ่าน ต่างๆ หรือเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบการชำระเงินต่อไป

 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อทำการยืนยันการชำระเงิน

 • รายละเอียดการชำระค่าสินค้าและบริการให้ร้านค้าต่างๆ (Merchant Payment) ในสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยบัญชีทรูมันนี่ โดยดำเนินการผ่าน USSD *999
   
       
    รายละเอียดการชำระค่าสินค้าและบริการให้ร้านค้าต่างๆ (Merchant Payment) ในสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยบัญชีทรูมันนี่ โดยดำเนินการผ่าน USSD *999  
       
     
       
   
   
   
  9.การตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ (Bill Enquiry)
  คุณสามารถทำการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ (Bill Enquiry) ในสินค้าและบริการต่างๆ ในเครือทรู โดยดำเนินการผ่าน USSD *999 ได้ง่ายๆดังนี้
 • กด *999* ตามด้วย รหัสบริการ (รายละเอียดในตาราง) ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสผ่านบัญชีทรูมันนี่ 4 หลัก ตามด้วย เครื่องหมาย * ตามด้วย รหัสลูกค้า 12 หลักหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อ้างอิง ตามด้วย เครื่องหมาย # และทำการโทรออก


 • ระบบจะทำการส่ง SMS เพื่อแจ้งยอดเงินค้างชำระ
 • รายละเอียดการตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ (Bill Enquiry) ในสินค้าและบริการต่างๆ โดยดำเนินการผ่าน USSD *999
  สำหรับรายละเอียดการทำรายการผ่าน USSD *999 ท่านสามารถทำการ down load ได้จากเอกสารแนบด้านล่าง
   
   
   
       
       
     © 2005 True Money Co., Ltd.  

    เกี่ยวกับทรูมันนี่  สินค้า  บริการ  โปรโมชั่น  ติดต่อเรา