เติมเงินมือถือทรูมูฟผ่านทรูมันนี่ รับโบนัสค่าโทรเพิ่ม 10%
เมื่อเติมเงินมือถือทรูมูฟแบบเติมเงิน ผ่านบริการทรูมันนี่ โดยเลือกตัดเงินจากบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต
แฟนคลับนักล่าฝันมีเฮ ทรูมันนี่ให้โบนัสค่าโทรเอาไปโหวตเพิ่มอีก 10% ฟรี*เงื่อนไขการใช้บริการทรูมันนี่

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบทรูมูฟพรีเพย์ (แบบเติมเงิน) ที่ได้
ทำการสมัครใช้บริการทรูมันนี่ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามขั้นตอน และทำการเติมเงินในบัญชีทรูมันนี่แล้ว

2.รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2550

3.ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ ผ่านบริการทรูมันนี่ เสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และผู้ใช้บริการ
ต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

4.ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เพื่อรับโบนัสพิเศษได้ โดยจะต้องเลือกเติมจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเท่านั้น

สำหรับลูกค้าทรูมูฟทั่วไป

จะได้รับโบนัสพิเศษ 10% ของมูลค่าเงินที่ทำการเติม ทรูมูฟแบบเติมเงิน (Per pay)

5.การรับโบนัสพิเศษโทรฟรีตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในสถานะที่ สามารถโทรออกได้ และการเติมเงินดังกล่าวต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนเท่านั้น โบนัสพิเศษโทรฟรี ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถโอน สิทธิให้บุคคลอื่นได้

7.ผู้ใช้บริการต้องทำรายการเติมเงินเป็นจำนวนหลักสิบตั้งแต่ครั้งละ 10 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้

9.สอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1331 กด 6

* โบนัสค่าโทรนี้ สามารถใช้โทรและใช้ในการส่ง SMS ได้
 
 
   
 
 
   
   
   © 2005 True Money Co., Ltd.